9 - 11 Αυγούστου στην ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ

2013-08-04 15:06

 

9 - 11 Αυγούστου στην ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑ - Ορεινή Ναυπακτία
ΚΟΤΣΙΡΑΣ - ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.