ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


 

Πρόγραμμα προετοιμασίας υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις των Δραματικών Σχολών της χώρας (9/8/2013)
 
Όσοι έχετε δηλώσει έγκαιρα συμμετοχή στα σεμινάρια, μπορείτε να δείτε σε ποιο τμήμα ανήκετε πατώνταςεδώ
 
ΤΡΙΤΗ   20/08/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο -3, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη  
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος 
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/08/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο -3, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
 

ΠΕΜΠΤΗ 22/08/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο -3, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/08/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο -3, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/08/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
 
 
ΤΡΙΤΗ 27/08/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/08/2013
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 29/08/2013
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/08/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/09/2013

ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
ΤΡΙΤΗ 03/09/2013

ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης 
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 04/09/2013

ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 05/09/2012
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/09/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/09/2013

ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
 
ΤΡΙΤΗ 10/09/2013
 
ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/09/2013

ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 12/09/2013

ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/09/2013

ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ
 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/09/2013

ΠΡΩΙ
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 1ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 3ο τμήμα,  καθ. Καραμήτρη Μαρία
11.00-13.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 2ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
13.00-15.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 4ο τμήμα, καθ. Σωφρονίδου Ευανθία
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 6ο τμήμα, καθ. Δρόσου Έφη 
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 2, 9ο τμήμα, καθ. Σφυρίδης Γιώργος
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 5ο τμήμα, καθ. Κολοβός Δημήτρης
19.00-21.00            Βασιλικό Θέατρο-καμαρίνι 1, 8ο τμήμα, καθ. Σιώνας Μιχάλης
17.00-19.00            Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 7ο τμήμα, καθ. Τζαφέρης Στέργιος
19.00-21.00          Βασιλικό Θέατρο-φουαγιέ καλλιτεχνών, 10ο τμήμα, καθ. Καλούδης Έκτωρ